E-News‎ > ‎

กิจกรรมโรงเรียน

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/school/pr/news/2016-02-04_19-38-50.png โรงเรียนบ้านโพน ในนามกลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล 12 ปี
ในกีฬา สพป.ลย 1 ครั้งที่ 4

โรงเรียนบ้านโพนเข้ากิจกรรมผ้าป่าที่วัดป่าศรีภูทอก  19  ก.พ. 2559E-News ข่าวกิจกรรม

ĉ
โรงเรียนบ้านโพน อำเภอเชียงคาน,
21 ก.พ. 2559 19:24
Comments