history

นายอำนวย  หงษา  เกิดวันที่ 26  กันยายน  2502 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโพน  บรรจุครั้งแรก โรงเรียนบ้านผามุม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เมื่อ 1 มิถุนายน 2522 

Comments